supported by
/
  • Streaming + Download

    Includes high-quality download in MP3, FLAC and more. Paying supporters also get unlimited streaming via the free Bandcamp app.

      name your price

     

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

about

//ROOTS//ROCK//BEBOP

他们说,所有的事情,从最大的明星,以最小的花,甚至你和我是健全的凝结物。在宇宙尺度,可能有证据证明的声音留下了深刻印象的星系。一些科学家认为,星系是不是随机排列,但在集群的一个规律。如今,研究人员推测它是原始声波,帮助创建集群的这种模式。

Ang mamanwa pagsulay sa pagklaro sa sukaranang mga ideya nga pinaagi niini ang mga tawo nga makasabut sa kalibutan, pagkaanaa, mga butang ug sa ilang mga kabtangan, nga luna ug panahon, hinungdan ug epekto, ug posibilidad. Usa ka sentro nga sanga sa Metapisika, sa imbestigasyon ngadto sa nag-unang mga kategoriya sa nga ug sa unsa nga paagi nga sila may kalabutan sa usag usa. Laing sentro nga sanga sa hiligaynan mao pagtuon bahin sa uniberso, ang pagtuon sa gigikanan, sukaranan nga gambalay, kinaiyahan, ug sa uniberso. Ang uban naglakip sa lumad sama sa sa usa ka sentro nga Subanon, apan kini mahimong nangutana.

credits

released August 8, 2015

几个世纪以来,神秘主义者一直在告诉我们,声音居然产生问题。印度教,佛教和犹太教神秘主义者认为,这个词创建并贯穿一切存在。神秘主义者认为,世界是音效模式无 穷的组合方式的反映。

tags

tags: folk Lipa

license

all rights reserved

about

Luneta Freedom Jazz Collective Lipa, Philippines

Sounds that are notated and those that are not. Those that are not notated appear in the written music as silences, opening the doors of the music to the sounds that happen to be in the environment. This approach exists in the fields of modern sculpture and architecture. There is no such thing as an empty space or an empty time. ... more

contact / help

Contact Luneta Freedom Jazz Collective

Streaming and
Download help